FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2020.07.20)

User projects written in or related to FreeBASIC.
ur_naz
Posts: 48
Joined: Mar 02, 2016 12:44

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.13)

Postby ur_naz » Jan 15, 2017 1:38

also Ukrainian

Code: Select all

file=Файл
   new=Новий
   open=Відкрити
   save=Зберегти
   saveas=Зберегти Як...
   saveall=Зберегти Усе
   close=Закрити
   closeall=Закрити Усе
   recentfiles=Недавні файли
   recentprjs=Недавні проекти
   clearall=Прибрати Усе
   exit=Вийти
   
edit=Редагувати
   redo=Повернути
   undo=Скасувати
   cut=Вирізати
   copy=Копіювати
   paste=Вставити
   commentline=(Роз)Закоментувати строку
   selectall=Вибрати Усе
   
search=Пошук
   findreplace=Знайти / Замінити
   findnext=Знайти наступне
   findprev=Знайти попереднє
   findreplacefiles=Знайти / Замінити в файлах
   goto=Перейти до строки

view=Вид
   outline=Обрис
   message=Повідомлення
   
prj=Проект
   newprj=Новий проект
   openprj=Відкрити проект
   importprj=Імпорт проекту Fbedit
   saveprj=Зберегти проект
   saveallprj=Зберегти усі проекти
   closeprj=Закрити проект
   closeallprj=Закрити усі проекти
   properties=Властивості...
   
   openinexplorer=Відкрити в провіднику
   addinprj=Додати файл(и) в проект
   removefromprj=Прибрати з проекту
   rename=Перейменувати файли
   newfile=Новий файл
   newfolder=Нова папка
   addfile=Додати файл(и)
   
build=Побудувати
   compile=Компілювати
   compilerun=Компілювати и виконати
   run=Виконати
   buildprj=Зібрати проект
   quickrun=Швидкий запуск
   
debug=Зневадження
   rundebug=Почати зневадження
   compiledebug=Компілювати зі зневадженням
   builddebug=Зібрати проект зі зневадженням
   
options=Налаштування
   tools=Tools
      seteol=Встановити символ завершення строки
      converteol=Перетворити символ завершення строки
      convertencoding=Перетворити кодування
      convertcase=Змінити регістр
         uppercase=ВЕРХНІЙ
         lowercase=нижній
         mixercase=Змішаний
   preference=Preference
      compiler=Компілятор
         compilerpath=Шлях до компілятора
         debugpath=Шлях до зневаджувача
         compileropts=Опції компілятора
         compilersetting=Налаштування компілятора
            errorannotation=Показувати помилки/попередження компілятора
            showresultwindow=Показати вікно результату компіляції
         parsersetting=Налаштування парсеру
            enablekeyword=Увімкнути автозавершення ключових слів
            enableparser=Увімкнути парсер
            showtitle=Показувати назви функцій
            showtypeparam=Показувати Тип з функціональними параметрами
            sortignorecase=Список автозавершення ігнорує регістр
            selectcase=Підбір в списку автозаповнення не чутливий до регістру
            showlisttype=Показувати тип списку автозавершення
            showallmembers=Показувати усі члени ( public, protected, private )
            parserlive=Рівень ParseLive!
               none=Відсутний
               light=Легкий
               full=Повний
               update=Оновлювати Outline
            trigger=Гачок автозавершення
               triggertip=Встановити 0, щоб вимкнути
            includelevel=Включити рівні
         editor=Редактор
            lnmargin=Показувати відступ з номерами рядків
            bkmargin=Показувати відступ з закладками
            fdmargin=Показувати відступ розкладання
            indentguide=Показувати направляючу відступу
            showcaretline=Підсвітити поточний рядок
            wordwarp=Деформація слів
            tabtospace=Замінити табуляцію з пробілами
            autoindent=Автоматичний відступ
            showeol=Показувати символ завершення рядку
            showspacetab=Показувати пробіли та табуляції
            autoinsertend=Автоматична вставка завершення блоку
            coloroutline=Розфарбувати пункти ескізу
            showidemessage=Показати повідомлення IDE
            boldkeyword=Bold Keywords
            tabwidth=Довжина табуляції
            columnedge=Відступ направляючої
            autoconvertkeyword=Автоматичне перетворення регістру ключових слів
            font=Шрифт
               default=ПоЗамовчуванню
               document=Документ
               leftside=Ліва сторона
               'fistlist=FileList
               'project=Project
               'outline=Outline
               bottom=Bottom
               'output=Output
               'search=Пошук
               'debug=Зневадження
               annotation=Примітка
            color=Колір
               caretline=Лінія каретки
               cursor=Курсор
               selfor=Передній план вибраного
               selback=Задній план вибраного
               lnfor=Передній план нумерації
               lnback=Задній план нумерації
               foldcolor=Колір складання
               selalpha=Альфа вибраного
               alphatip=Встановити 255, щоб вимкнути альфу
         shortcut=Поєднання клавіш
            'findreplace=Find / Replace
            'findreplacefiles=Find / Replace In Files
            'findnext=Find Next
            'finprev=Find Previous
            'goto=Goto Line
            gotodef=Перейти до визначення
            leftwindow=Вмк/Вимк вікно зліва
            bottomwindow=Вмк/Вимк вікно знизу
            showtype=Показати тип
            reparse=Розібрати ще
            nexttab=Наступна вкладка
            prevtab=Попередня вкладка
            newtab=Нова вкладка
            autocomplete=Автозавершення
         keywords=Ключові слова
            keyword0=КлючовеСлово0
            keyword1=КлючовеСлово1
            keyword2=КлючовеСлово2
            keyword3=КлючовеСлово3
   language=Мова
      openlanguage=Вибрати мову...
   about=Про програму...

bookmark=Встановити закладку
bookmarkprev=Попередня закладка
bookmarknext=Наступна закладка
bookmarkclear=Прибрати усі закладки

outline=Outline
   collapse=Згорнути
   showpr=Змінити вигляд
   refresh=Оновити парсер
   searchanyword=Шукати будь яке слово
   hide=Приховати

filelist=FileList
   fullpath=Повний шлях

output=Output
   clear=Очистити

'tab
closeothers=Закрити інші

'popup window
delete=Delete
showannotation=Показати анотації
hideannotation=Приховати анотації
removeannotation=Видалити усі анотації

'properties
prjproperties=Властивості проекту
general=Загальні
   prjname=Назва проекту
   prjtype=Тип
      console=Console Application
      static=Static Library
      dynamic=Dynamic Link Library
   prjdir=Каталог проекту
   prjmainfile=Головний файл
   prjtarget=І'мя цілі
   prjargs=Аргументи виконання
   prjopts=Параметри компіляції
   prjcomment=Примітка
   prjcompiler=Шлях до FBC
include=Включити...
   includepath=Шляхи до модулів
   librarypath=Шляхи до бібліотек
   
'search window
findwhat=Шукати
replacewith=Замінити
direction=Напрямок
   forward=Вперед
   backward=Назад
scope=Межі
   all=Усе
   selection=Вибране
casesensitive=Враховувати регістр
wholeword=Лише цілі слова
find=Знайти
findall=Знайти усе
replacefind=Знайти/Замінити
replace=Замінити
replaceall=Замінити Усе
countall=Підрахувати усе
bookmarkall=Позначити усе
document=Документ
alldocument=Усі документи
allproject=Усі проекти

'args window
argtitle=Налаштування компілятора / Аргументи EXE

yes=Так
no=Ні
cancel=Відмінити
Kuan Hsu
Posts: 470
Joined: Sep 16, 2007 15:12
Location: Taiwan

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.02)

Postby Kuan Hsu » Jan 15, 2017 18:02

ur_naz wrote:i've already done it for myself

Thanks too much.
Maybe can you translate the newest lng? Thank you~
ur_naz
Posts: 48
Joined: Mar 02, 2016 12:44

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.16)

Postby ur_naz » Jan 15, 2017 23:43

Note, I can't translate every time you modify localization file stuff.
Get new version from here

http://fex.net/get/286993268088/877270

Please check folding is not working properly in 0.241
c-sanchez
Posts: 126
Joined: Dec 06, 2012 0:38

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.16)

Postby c-sanchez » Jan 16, 2017 18:34

The color config now is much better :D
* btw, the lang file have the strings from fonts config texts, but the translation is not shown.

is really nice see more settings for ide colors, but i have a doubt.
now we have "Scintilla" foreground and background colors. i know the background scintilla color is the document background color, but what is the Scintilla foreground color?

heh curiously you called the new color options SCE_B_NAME, is not a big deal, but i think for lang files is more proper use simple/clear things, so intead something like SCE_B_PREPROCESSOR, why not Preprocessor simply?

two features request
@Kuan Hsu if you can and is not muc problem, can you make some "templates", "skins" support for color configs?
so we can change from different visual color schemes easily, and don't make over and over again the color configs every time the ide is updated, like the styles fbide, fbedit, wxfbe, or even the, why not the style on @ur_naz ide :)
ie, save the color schemes separated from settings.

*freebasic help.
by example, wxfbe have all freebasic help on html files, then if you select on the ide some text as "print" this find on the documentation and show the info about freebasic print function.
fbedit have this feature too, although this use the freebasic chm document, what i think is better.
freebasic documentation: https://sourceforge.net/projects/fbc/files/Documentation/
Kuan Hsu
Posts: 470
Joined: Sep 16, 2007 15:12
Location: Taiwan

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.16)

Postby Kuan Hsu » Jan 17, 2017 17:02

c-sanchez wrote:*freebasic help.
by example, wxfbe have all freebasic help on html files, then if you select on the ide some text as "print" this find on the documentation and show the info about freebasic print function.
fbedit have this feature too, although this use the freebasic chm document, what i think is better.
freebasic documentation: https://sourceforge.net/projects/fbc/files/Documentation/

I will do like below: (testing...)
Image
c-sanchez
Posts: 126
Joined: Dec 06, 2012 0:38

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.17)

Postby c-sanchez » Jan 18, 2017 2:05

looks very nice, instead a external viewer/window like wxfbe or fbide, view the help directly on the ide without losing the code from view , you did this better :)
Kuan Hsu
Posts: 470
Joined: Sep 16, 2007 15:12
Location: Taiwan

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.16)

Postby Kuan Hsu » Jan 21, 2017 3:40

c-sanchez wrote:two features request
@Kuan Hsu if you can and is not muc problem, can you make some "templates", "skins" support for color configs?
so we can change from different visual color schemes easily, and don't make over and over again the color configs every time the ide is updated, like the styles fbide, fbedit, wxfbe, or even the, why not the style on @ur_naz ide :)
ie, save the color schemes separated from settings.

*freebasic help.
by example, wxfbe have all freebasic help on html files, then if you select on the ide some text as "print" this find on the documentation and show the info about freebasic print function.
fbedit have this feature too, although this use the freebasic chm document, what i think is better.
freebasic documentation: https://sourceforge.net/projects/fbc/files/Documentation/

Please try v0.244, tks~~

Color Template:
1. First time, Menu -> Options -> Preference -> Color
2. Color Template: <Your template name >
3. Set the colors of your template.
4. Click "OK" to save / apply colors.
Image

Manual:
1. First time, Menu -> Options -> Preference -> Manual
2. Set the manual path, in my case, I download the FB-manual-1.05.0-html.zip from https://sourceforge.net/projects/fbc/files/Documentation/, extract to poseidonFB/manual dir, then set index00.html
Image
3. Select both options, Click "OK"
4. If the first option -- "Use Help Manual" is off, poseidonFB won't load the manual path file at startup and the second and third option "Show Type", "Goto Definitation" will not work, but we still can show the help file manually.( right-click the "Manual" window tab, select "Home" )
5. Use "Show Type" or "Goto Definitation" on freeBASIC keywords to show the annotation or the html-help
Image
Last edited by Kuan Hsu on Jan 22, 2017 2:17, edited 1 time in total.
ur_naz
Posts: 48
Joined: Mar 02, 2016 12:44

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.21)

Postby ur_naz » Jan 21, 2017 15:10

some brief words about 0.244:
errorannotation in localization file is defined at least twice! please separate this tag
help file is prompted to open/download on every startup. it is very boring. maybe i did something wrong
c-sanchez
Posts: 126
Joined: Dec 06, 2012 0:38

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.21)

Postby c-sanchez » Jan 22, 2017 1:34

Another great @Kuan Hsu, thanks a bunch as always :D

ur_naz wrote:help file is prompted to open/download on every startup. it is very boring. maybe i did something wrong
I have same issue.

Some small details Kuan.

on lang files.
addinprj=Add File(s)
addfile=Add file(s)

both are "Add files", what is ok, so with only one i guess is enough :)

"Options > Tools > Convert Encoding > Default" is showed on english only.
Already exist a string for this on lang file (default=Default)

The bookmark=Mark Bookmark i guess is a option to change bookmark state.
I think this function need to be improved. Check this image

Texts with strings translated on lang files but still on english on ide

Spanish lang updated
Kuan Hsu
Posts: 470
Joined: Sep 16, 2007 15:12
Location: Taiwan

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.21)

Postby Kuan Hsu » Jan 22, 2017 2:08

c-sanchez wrote:(1) Some small details Kuan.
(2)
on lang files.
addinprj=Add File(s)
addfile=Add file(s)

both are "Add files", what is ok, so with only one i guess is enough :)
(3)
"Options > Tools > Convert Encoding > Default" is showed on english only.
Already exist a string for this on lang file (default=Default)

(1)I've added a "manual toggle option".
(2)Fixed( addinprj is never used )
(3)Fixed.

Update "Color Template" and "Manual" tutorial

All are at rev0.246
Last edited by Kuan Hsu on Jan 22, 2017 12:28, edited 1 time in total.
sancho2
Posts: 547
Joined: May 17, 2015 6:41

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.22)

Postby sancho2 » Jan 22, 2017 7:08

Hello Kuan:
Your IDE is working on Win 10.
I am having the same issue that was reported a while back.
The code blocks are not being completed.
Auto Insert Code block end is clicked but none of the standard blocks are finishing.
AutoEnd = on in the settings file.
I tried Sub, Do, For, Type.
Kuan Hsu
Posts: 470
Joined: Sep 16, 2007 15:12
Location: Taiwan

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.22)

Postby Kuan Hsu » Jan 22, 2017 12:46

sancho2 wrote:Hello Kuan:
Your IDE is working on Win 10.
I am having the same issue that was reported a while back.
The code blocks are not being completed.
Auto Insert Code block end is clicked but none of the standard blocks are finishing.
AutoEnd = on in the settings file.
I tried Sub, Do, For, Type.

Please try V0.247, I change some code about iup_scintilla -> D type casting.
Thanks~
sancho2
Posts: 547
Joined: May 17, 2015 6:41

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.22)

Postby sancho2 » Jan 22, 2017 19:25

Yes that worked.
I tried all that I could think of and the only one I see incorrect is #If produces End If

All in all its a good IDE.
sancho2
Posts: 547
Joined: May 17, 2015 6:41

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.22)

Postby sancho2 » Jan 23, 2017 6:09

Something is wrong with Ubound.
When you enter something like Ubound(p), as soon as you type the last ) the entire (p) disappears and the cursor ends up beside the 'd' in ubound. You can bypass it by typing ((p) and then deleting the extra (.

It would be great if the user could shut of bracket highlighting and/or change its color.

Middle mouse click should on tab should close it.
Kuan Hsu
Posts: 470
Joined: Sep 16, 2007 15:12
Location: Taiwan

Re: FreeBasic IDE-poseidonFB(Update 2017.01.22)

Postby Kuan Hsu » Jan 23, 2017 13:04

sancho2 wrote:Something is wrong with Ubound.
When you enter something like Ubound(p), as soon as you type the last ) the entire (p) disappears and the cursor ends up beside the 'd' in ubound. You can bypass it by typing ((p) and then deleting the extra (.

It would be great if the user could shut of bracket highlighting and/or change its color.

Middle mouse click should on tab should close it.

(1)The issue is about "Auto Convert Keyword Case", I'll check the code...
(2)Ok, I'll add at next release
(3)Haha, I see, but it's about the IUP, in latest IUP 3.21 we can catch the middle click event finally, but we don't know which tab be clicked, so I can't add the control of middle-click, hmm........

sancho2 wrote:Yes that worked.
I tried all that I could think of and the only one I see incorrect is #If produces End If

All in all its a good IDE.

Please retry at rev0.248

Return to “Projects”

Who is online

Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 3 guests